Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Lech Dyblik w ZK w Piotrkowie Trybunalskim

10 października 2017 r. w Zakładzie Karnym w Piotrkowie Tryb. odbyło się spotkanie ze znanym polskim aktorem Lechem Dyblikiem. Już na wstępie aktor wyznał, że od 24 lat jest nie pijącym alkoholikiem. Artysta opowiadał o swoim życiu prywatnym
i zawodowym, o walce z nałogiem jaką stoczył. Opowiadał również
o swoim nawróceniu i sile wiary. Te poważne tematy gość przeplatał licznymi anegdotami i pięknie zaśpiewanymi rosyjskimi pieśniami. Dystans jaki aktor ma do siebie oraz duże poczucie humoru sprawiły, że nawiązała się niewidzialna nić sympatii między publicznością a aktorem. Więźniowie chętnie zadawali  panu Dyblikowi  niekiedy bardzo osobiste pytania, na które chętnie
i wyczerpująco odpowiadał. Na koniec kilka osób zrobiło sobie zdjęcie z gościem i uścisnęło ręce. Na spotkaniu obecnych było ok. 30 osób. Spotkanie można uznać za bardzo udane.

                                                                       Katarzyna Choja

                                                                     Moderator DKK przy MBP

                                                                          w Piotrkowie Tryb.

Spotkanie z Lechem Dyblikiem w ZK w Piotrkowie Trybunalskim_1

 

Spotkanie z Lechem Dyblikiem w ZK w Piotrkowie Trybunalskim_2

 

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi