Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

51. spotkanie DKK w XVI Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek - Marian Pilot Pióropusz

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi