Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

"Miniaturzystka" Jessie Burton na grudniowym spotkaniu w Filii nr 61/62 BMwŁ

Grudniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, już za nami.
Tym razem omawialiśmy powieść "Miniaturzystka" autorstwa Jessie Burton. Nasi klubowicze skupili swoją uwagę
na rysie psychologicznym postaci, a także dyskutowali o dramatycznych losach głównych bohaterów. Dokładnie omówiliśmy tragizm Neli oraz oszukańczą wizję życia, jaką próbowali stworzyć młodej dziewczynie Johannes Brandt i jego siostra Marin. Całe spotkanie zostało osłodzone czekoladowymi Mikołajami :) Na kolejne spotkanie zapraszamy już w styczniu.

Julian Barnes "Poczucie kresu"

Listopadowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki z Filii nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi już za nami. Tym razem odbyło się ono w jednej z łódzkich kawiarni. Przy gorącej czekoladzie dyskutowaliśmy o książce Juliana Barnesa „Poczucie kresu”. Wspólnie zastanawialiśmy się nad motywami samobójstwa, którego dopuścił się Adrian Finn.  Klubowiczów poruszyła także postać głównego bohatera, który po wielu latach zrozumiał sens zdarzeń z przeszłości. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 12 grudnia 2019 r.

Elif Shafak "Uczeń architekta"

W ramach październikowego spotkania w Filii nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi  omawialiśmy książkę Elif Shafak "Uczeń architekta". Klubowicze chętnie dyskutowali o podjętych w niej wątkach, a także porównywali kulturę turecką z tradycjami zachodniej Europy.  Skupiliśmy także uwagę na zmieniającej się roli kobiety w społeczeństwie, a także wielokulturowości narodów zamieszkujących różne kraje. Kolejne spotkanie naszych klubowiczów zaplanowaliśmy na 7 listopada 2019r.

"O pięknie" Zadie Smith

Wrześniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi już za nami! W tym miesiącu klubowicze rozmawiali o książce Zadie Smith zatytułowanej „O pięknie”. Poddali oni szczegółowej analizie postawy bohaterów oraz sytuacje w jakich się znaleźli. Wspólnie dyskutowaliśmy nad zjawiskami oraz przynależnością do pewnych grup społecznych.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 17 października 2019 roku.

"Dodaj do znajomych" Z. Łapickiej

W dniu 07.08.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 62 w Łodzi.

Tym razem omawialiśmy książkę Zuzanny Łapickiej „Dodaj do znajomych”. Nasi klubowicze wspominali filmy z udziałem postaci, o których opowiadała p. Zuzanna. Wspólnie prześledziliśmy także życiorys autorki, skupiając uwagę, na niektórych wydarzeniach z jej życia.

Kolejne spotkanie naszych klubowiczów zaplanowane zostało na 19 września.

"Grace Kelly" Wendy Leigh

W dniu 11 lipca 2019 r. w Filii 61/62 BMwŁ odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem skupiliśmy swoją uwagę na biografii „Grace Kelly”, autorstwa Wendy Leigh. Nasi klubowicze bardzo chętnie omawiali  wątki z życia Księżnej Monako, które zostały przedstawione w biografii. W trakcie spotkania podjęliśmy próbę przeanalizowania  rysu psychologicznego Grace Kelly oraz jej rodziny. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na sierpień.

"Rock-Mann" Wojciecha Manna

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Filii nr 61/62 BMwŁ  odbyło się kolejne spotkanie w naszym Dyskusyjnym Klubie Książki. Tym razem rozmawialiśmy na temat "Rock-Manna" autorstwa Wojciecha Manna. Klubowicze analizowali nie tylko opowieści dotyczące życia autora, ale także wspominali czasy w jakich żył Wojciech Mann. Chętnie przytaczali  anegdoty z własnej młodości i konfrontowali niektóre fakty z historiami przedstawionymi w książce. Następne spotkanie zostało zaplanowane na lipiec.

"Słowik" Kristin Hannah

W Filii 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi odbyło się majowe spotkanie naszych klubowiczek. Omawiałyśmy książkę "Słowik" K. Hannah. Uczestniczki chętnie prezentowały wątki podjęte w powieści, a także opowiadały o wojennych losach swoich rodzin. 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 13 czerwca 2019 r. 

"Kasacja" autorstwa Remigiusza Mroza

W dniu  25 kwietnia w Filii nr 61/62 BMwŁ odbyło się spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym omawialiśmy „Kasację” Remigiusza Mroza. Nasi klubowicze żywo dyskutowali o losach bohaterów powieści, odnosząc pewne sytuacje do rzeczywistych zdarzeń. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Kolejną dyskusję nad książką zaplanowaliśmy na 23 maja 2019 r.

Stefan Turschmid "Ikony"

W dniu 21 kwietnia w Filii nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie naszych klubowiczek. Tym razem omawiałyśmy "Ikony" autorstwa Stefana Turschmida. Uczestniczki chętnie dyskutowały nad historycznymi wątkami  podjętymi w książce. Dokonały także szczegółowej analizy psychologicznej przedstawionych w powieści bohaterów. Całe spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Następna dyskusja dotycząca "Kasacji" R. Mroza została zaplanowana na kwiecień. 

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi