Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Kto pani to zrobił?

 

Relacja ze spotkania DKK przy GBP w Strzelcach Wielkich

Daniela Duchowska

 

 

                                                   W dniu 26.01 2018 r. odbyło się pierwsze w nowym 2018 roku spotkanie klubowiczek . Na spotkanie przybyło 5 osób. Omawiano książkę Agaty Passent „Kto to pani zrobił?”

W/w książka to zbiór felietonów Agaty Passent, które opublikowała wcześniej w „Twoim Stylu”.

Tytuł  zbioru pochodzi od jednego z felietonów, w którym autorka zastanawia się, jak odróżnić partacza od poprawiacza i dochodzi do wniosku, że  nie da się , bo to często jeden i  ten sam mężczyzna. Agata Passent lubi krytykować mężczyzn, ale robi to  pół żartem pół serio. Z tego też powodu panowie zajmują najwięcej miejsca w jej tekstach, np. – a to mężczyzna maruda , a to kawaler,  a to kryzysowy mąż czy ubezwłasnowolniony tatuś. Agata Passent ma  bardzo trafne spostrzeżenia na naszą rzeczywistość ,przepełnione humorem i ironią. Ma także dystans do siebie i świata.

To kobieta nowoczesna, niezależna, która ma niesamowite poczucie humoru, jest bystrym obserwatorem i wyraziście potrafi opisać zarówno to co widzi i co czuje. Błyskotliwie, celnie, niekiedy z przekąsem odmalowuje portret człowieka współczesnego i realia otaczającego go świata, pełnego absurdów i paradoksów.

Książka bardzo podobała się klubowiczkom , czyta się szybko,  napisana jest lekkim i zabawnym językiem.

Następne spotkanie  DKK dnia 23.02.2018 r. Omawiać będziemy książkę Moniki Piątkowskiej  „Nikczemne historie”.

 

 

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi