Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Po wakacjach

29.09.2016r. po wakacyjnej przerwie ponownie spotkali się szadkowscy klubowicze. Na spotkanie przyszło 5 osób. Każdy z uczestników spotkania omówił jedną z książek przeczytanych latem i próbował przekonać do niej pozostałe osoby.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi