Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Gorzka prawda

Ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie tomaszowskiego DKK było poświęcone książce Jacka Hugo-Badera „Skucha”. Klubowiczki z zaangażowaniem odniosły się do tez przedstawionych przez autora reportażu. Odwołując się do własnych przeżyć i wspomnień, zgodziły się z nimi zresztą w większej części.

                Tak jak publicysta, uznały, że pokolenie Okrągłego Stołu w znacznej mierze było pokoleniem, które poniosło życiową klęskę lub cytując go „zaliczyło jakąś skuchę”, w życiu prywatnym czy zawodowym. Jego losy potoczyły się bardzo rozmaicie. Niektórzy zrobili wprawdzie kariery polityczne, część dorobiła się fortun, inni zaangażowali się społecznie, pozostali „klepią biedę”, żyją w samotności lub borykają się z depresją, czy uzależnieniem od alkoholu. Większość nie odnalazła się w nowych warunkach.

                Jedna z Pań bardzo trafnie podsumowała „Skuchę” gorzkim stwierdzeniem, że to kolejny moment w dziejach, kiedy historia zakpiła z ludzi. Idealiści walczący o „szklane domy”, nie po raz pierwszy zderzyli się ze smutną rzeczywistością, w której byli ubecy żyją w dostatku, podczas gdy ludzie Solidarności ledwo wiążą koniec z końcem.

                Panie zastanawiały się również nad motywacją Jacka Hugo-Badera. Czytelnik niewiele dowie się z jego książki na temat kontekstu historycznego opisywanych wydarzeń czy mechanizmów działania opozycji. Książka wydaje się być zlepkiem bardziej lub mniej intymnych i szokujących wątków biograficznych. Zresztą już po lekturze wstępu możemy się domyślić, że reportaż Badera nie będzie laurką wystawioną opozycjonistom. Idea złożenia hołdu przyjaciołom z Solidarności przez publicystę z pewnością była szczytna, niestety gorzko i smutno wypada to rozliczenie po latach.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi