Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkanie autorskie z Joanną Jax

We wrześniu Filię nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi  odwiedziła p. Joanna Jax. Na spotkaniu autorskim zorganizowanym w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki p. Joanna opowiedziała o swojej twórczości, przyzwyczajeniach, sposobie  pracy, inspiracjach, a także o swoich nowych książkach. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz zakupienia książek z autografem artystki. Spotkanie zostało przygotowane we współpracy
z Filiami nr 55 oraz 58 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

Deklaracja dostępności

2011 WiMBP w Łodzi