Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkanie autorskie ze Stefanem Turschmidem w Filii nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

25 listopada do Filii nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przyjechał p. Stefan Türschmid, autorü takich powieści historycznych jak: "Czwarty czerwony", "Mrok i mgła", "Ikony" czy "Tancerz". W trakcie spotkania pisarz opowiedział nie tylko o swoich książkach, warsztacie pracy, inspiracjach oraz ulubionych powieściach, ale również przedstawił ciekawe i zarazem zawiłe losy swojej rodziny. Zaproszeni goście zadawali liczne pytania Panu Stefanowi, na które ten chętnie odpowiadał. Na zakończeniu spotkania można było zakupić książki z autografem
i specjalną dedykacją od autora.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi