Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 61/62 BMwŁ

Czerwcowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi
przy ul. Tatrzańskiej 63 w wersji on-line już za nami. W ramach grupy DKK dyskutowaliśmy między innymi
o serii książek Alice Broadway „Tusz”, „Iskra”, „Blizna” oraz „Rosyjskiej zimie” autorstwa Daphne Kalotay.
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na lipiec.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi