Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkanie DKK w Filii nr 61/62 BMwŁ

Majowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul.Tatrzańskiej 63 odbyło się ponownie w wersji on-line. Tym razem skupiliśmy się na takich tytułach książek jak: „Kolejne pięć osób, które spotkasz w niebie” M. Alboma, „Historia pszczół” M. Lunde czy „1000 lat wkurzania francuzów”
S. Clarke’a. Każde z uczestników opowiedziało o przeczytanej ostatnio książce oraz przeprowadziło krótką charakterystykę bohaterów. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 25 czerwca.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi