Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkanie majowe 2018 "Na ratunek Karuzeli"

W środę 30 maja 2018 r. w Filii Nr 61 Biblioteki Miejskiej w Łodzi odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło 5 osób.

Rozmawialiśmy o książce Ewy Nowak „Na ratunek Karuzeli”.

Jest to historia opowiadająca o niezwykle bohaterskim czynie, którego dokonał pewien chłopiec o imieniu Antek. Przezwyciężając swój lęk i strach uratował psa, który płynął na krze lodowej w kierunku wodospadu.

Książka wywołała wśród młodych czytelników wiele emocji: strach, empatię, smutek, zadowolenie, radość…

Nawiązując do treści opowiadania klubowicze DKK wykonywali różne zadania:

- wykorzystując cytaty z książki musieli ustawić się w odpowiedniej kolejności,

- szukali ukrytych słów w tekście i rozwiązywali zadania z nimi związane,

- „ratowali/łowili” trzy pluszowe psy za pomocą wędek,

- wzorując się na śmigłach helikoptera wykonywali z zakrętek kolorowe i wirujące „bączki”.

Jak zawsze spotkanie przebiegło w wesołej i bardzo twórczej atmosferze, a wszyscy klubowicze wyszli z biblioteki z nową książką w dłoni.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w środę 20.06.2018 r. na godzinę 16:30.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi