Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

W dniu 25 lutego 2009r. w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. M. Kownackiej w Żychlinie odbyło się pierwsze , organizacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.Podczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne dotyczące DKK, obecnych było 9 osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w klubie.

Zapoznano członków DKK z zasadami uczestnictwa, przybliżono jaki jest cel i działalność klubu. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje zainteresowania czytelnicze.

Następne spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2009r., na którym rozmawiać będziemy o książce P.Suskinda Pachnidło.

Ewa Andrzejewska
Moderator DKK przy MBP w Żychlinie

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi