Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkanie DKK w Burzeninie

W dniu 18 lutego o godz. 17.00 odbyło się pierwsze w 2009 roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, w którym wzięło udział 5 klubowiczek. Spotkanie miało charakter trochę nietypowy, jego celem było "wprowadzenie" uczestników w "świat" twórczości francuskiego pisarza Erica-Emmanuela Schmitta. Jedna z klubowiczek zaprezentowała sylwetkę i ciekawostki z życia pisarza, natomiast opiekunka DKK w Burzeninie opisała pokrótce jego twórczość. W ten sposób uczestniczki DKK przygotowały się do następnego spotkania, w którym będą omawiać książki Erica-Emmanuela Schmitta.  


Katarzyna Kozieł
Moderator DKK przy GBP w Burzeninie

Pierwsze spotkanie DKK w GBP w Burzeninie

W dniu 20 lutego 2008 r. o godz. 17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie odbyło się pierwsze spotkanie DKK. Spotkanie miało charakter organizacyjny. Moderator DKK Katarzyna Kozieł zapoznała uczestników z ideą i zasadami funkcjonowania klubu oraz zaprezentowała pierwszy zestaw książek do dyskusji. Wybrano "Lalę" J. Dehnela. W spotkaniu wzięło udział 7 osób w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn. Po części wprowadzającej wywiązała się długa dyskusja, podczas której uczestnicy poznali swoje gusty czytelnicze. Okazało się, że są one bardzo zróżnicowane. Termin następnego spotkania zaplanowano na koniec marca.

Katarzyna Kozieł
Moderator DKK przy GBP w Burzeninie

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi