Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkanie międzypokoleniowe w Kutnie - Harcerski kominek

Połączyła nas książka

Dyskusja międzypokoleniowa

Zgodnie z projektem „DKK w województwie łódzkim”  Dyskusyjny Klub Książki przy Filii nr 4  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie zorganizował w ramach inicjatywy  „Dyskusje Międzypokoleniowe”  kominek harcerski.

     Spotkanie odbyło się w dniu 29 września o godz. 17 – ej w czytelni MiPBP w Kutnie. Jego uczestnikami byli druhny i druhowie w różnym wieku i zuchy, którym towarzyszyli rodzice  oraz członkowie DKK przy filii nr 4  MiPBP w Kutnie. Przedmiotem dyskusji międzypokoleniowej była książka  „Zarys historii harcerstwa w kutnowskiem  1912 – 1950”. Jej autorami są : Pelagia Ładykowska – Zys i Jerzy Piątek.

Uczestnicy dyskusji mogli zapoznać się z wystawą „100 lat harcerstwa w  kutnowskiem”. To trzy gabloty eksponujące pamiątkowe zdjęcia, odznaczenia. legitymacje, wycinki z prasy i publikacje z różnych lat poświęcone miejscowemu harcerstwu.

Na wielkim ekranie ukazywały się coraz to inne  czarno – białe i kolorowe obrazy stanowiące dokumentację omawianego tematu.

Harcerskie ognisko podpalili druhowie: najstarszy i najmłodszy. Przy dźwiękach gitary popłynęła piosenka „Płonie ognisko i szumią knieje”.  Inne harcerskie pieśni  rozbrzmiewały przez cały czas jako urozmaicenie dyskusji.

Moderator Lidia Marchlewska przedstawiła cel spotkania i zaprezentowała książkę stanowiącą przedmiot dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał autor publikacji druh Jerzy Piątek (współautorka Pelagia Ładykowska -  Zys  zmarła przed paroma laty). Jego pełne cennych informacji wystąpienie przerywane było uwagami i pytaniami związanymi z powstaniem książki. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wszyscy wypowiedzi  najstarszego w tym gronie harcerza, około 90 – letniego  Wiesława Aksmana. Opowiadając o harcerstwie czasów swojej młodości,  zaprezentował on młodym druhom  laskę harcerską i proporczyk.

Książka „Zarys historii harcerstwa”  została zredagowana i opracowana edytorsko przez  Grażynę  Kin – Majewską w 1998 roku. Obecna na spotkaniu Pani Grażyna Rzymkowska  w zajmujący sposób przedstawiła kolejne etapy powstawania  tej publikacji. Dyskutanci nie szczędzili pochwał pod adresem redaktorki, podkreślając bogactwo i wszechstronność nagromadzonego materiału, a także urozmaiconą szatę graficzną i liczne fotografie. Pani Grażyna Rzymkowska mówiła też o uwarunkowaniach i okolicznościach , w jakich  przebiegała praca   i ludziach, którzy przyczynili się do realizacji  tego niezwykłego projektu. Książka wywołała lawinę wspomnień. Głos kolejno zabierali komendanci hufca, pełniący tę funkcję na przestrzeni kilkudziesięciu lat:  Stanisława Tworus, Mariola Baranowska, Agnieszka Ciesielska. Okazało się, że każdy z dyskutantów znalazł w książce coś cennego i wyjątkowego. Do dyskusji włączyła się  pani Aleksandra Kuźmińska, emerytowana nauczycielka,  a także  rodzice zuchów, reprezentujący różne zawody, środowiska i poglądy.  Obecny komendant hufca, druh Krystian Olęndzki -  student - podzielił się uwagą, że  tak ciekawie napisana historia zasługuje na ciąg dalszy, obejmujący lata współczesne. Obecni na sali młodzi  komendanci szczepów przyznali, że gromadzą informacje o pracy w harcerstwie.

Z tej międzypokoleniowej dyskusji  wyłonił się obraz harcerstwa stale żywego i wciąż obecnego w życiu społeczności miasta i powiatu.  Harcerstwa łączącego nie tylko pokolenia, ale i  różne środowiska. Książka „Zarys historii harcerstwa” zainteresowała  też najmłodszych uczestników spotkania. Zuchy co prawda nie włączyły się do dyskusji, ale dały popis artystyczny. Były zabawy i piosenki zuchowe, a nawet upominki w postaci kolorowych, własnoręcznie wykonanych  laurek.  W laurkach znalazły się cytaty i sentencje z różnych książek.

Nic tak nie łączy pokoleń jak śpiew i muzyka. Bohaterką spotkania stała się też -  poza książką -   piosenka harcerska. Druh Adam Rakowski  okazał się świetnym dyrygentem, kierując wielopokoleniowym chórem, przy akompaniamencie swojej gitary. „Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna, harcerska dola radosna”.  Przedstawiciele różnych pokoleń pochylili się nad książką o harcerstwie. Harcerskie ognisko niosło radość, ale też zmuszało do zadumy i refleksji.

Czas płynął niepostrzeżenie. Trzeba się  rozstać. Na zakończenie wszyscy zawiązali harcerski krąg.  „ Do odwrotu głos trąbki wzywa” zgromadzonych przy ognisku  uczestników dyskusji.  Starszych i młodszych, których na ten jeden  niezwykły wieczór połączyła książka  „Zarys historii harcerstwa w kutnowskiem 1912 – 1950”.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi