Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Dyskusja o książce Józefa Hena "Pingpongista"

Dnia 7 kwietnia 2011 roku do kawiarni Poleskiego Ośrodka Sztuki przybyło 16 osób chcących porozmawiać o książce Józefa Hena “Pingpongista”. Powieść bardzo się podobała, chociaż wzbudziła żywą dyskusję. Książkę czyta się bardzo łatwo, zdaniem jednej z klubowiczek zbyt łatwo w porównaniu do tematu w niej poruszonego. Inni jednak łatwość czytania uważali za zaletę. Ogólnie utwór pokazuje różne postawy i sposoby podejścia do trudnego tematu nie oceniając ich.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi