Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

58. spotkanie DKK

 

6-aIMG 4691

22.01.2020 r. w Czytelni Biblioteki, odbyło się 58. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.  Tematem przewodnim była prezentacja poezji lokalnego twórcy. Naszym gościem był poeta, wielunianin - Kamil Dudek, zawodowo zajmujący się logistyką i transportem intermodalnym, hobbistycznie biorący udział w wyścigach wraków.  Podczas spotkania klubowiczki odczytywały  wybrane wiersze oraz dyskutowały z autorem o emocjach i inspiracjach towarzyszących mu  w pracy twórczej.  Kamil Dudek przyznał, że sam chętnie rozczytuje się w poezji Nerudy i Borszewicza, która ukierunkowała jego swoisty, metaforyczny sposób  przelewania myśli na papier.  Na zakończenie spotkania, zaproszony gość odczytał kilka swoich „Listów do Zo” i opowiedział o twórczych planach na przyszłość.


1-aIMG 4678

4-aIMG 4686

5-aIMG 4690

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi