Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Poezja Emilii Zimnickiej - GBP Strzelce Wielkie

Poezja Emilii Zimnickiej

Relacja ze spotkania  DKK przy  GBP Strzelce Wielkie

Daniela Duchowska

                                                                         

                                                                                        W dniu 26.05.2017 r. Dyskusyjny Klub Książki  działający przy GBP Strzelce Wielkie omawiał  wiersze Emilii Zimnickie. Na  spotkanie przybyło  7 osób.

Emilia Zimnicka urodziła się we wsi Zamoście, w gminie Strzelce Wielkie. Jako dorosła kobieta osiedliła się w Izbicy, w gminie Główczyce (powiat słupski), gdzie mieszka do dziś.

Ukazały się dotąd trzy tomiki wierszy Emilii Zimnickiej:  „I obejmę jabłoń w sadzie”, „Szmaragdowe oko świata” i „Ścieżki życia”. Wiele wierszy poetki ma motywy autobiograficzne i opisuje „kraj lat dziecinnych”. Autorka wyznacza zasięg małej ojczyzny przywołując nazwy, topografię i krajobrazy rodzinnej wsi Zamoście oraz pobliskich miejscowości: Pajęczna, Siedlca, Wistki, Brzeźnicy i Strzelec, którym poświęca utwory.

Emilia Zimnicka w swojej twórczości odwołuje się do powtarzalnych motywów, tradycji biblijnych i literackich związanych z przyrodą. Na spotkaniu klubowiczki odczytywały wybrane przez siebie utwory, co było inspiracją do dyskusji na temat życia w naszej lokalnej społeczności.

Następne spotkanie DKK  odbędzie się 20.06.2017 roku i będzie spotkaniem autorskim z pisarką Agnieszką Lingas – Łoniewską. 

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi