Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

W Zalewajce o książkach...

W środę 19 lutego b.r. w restauracji Zalewajka Książkowy Klub Dyskusyjny Dorosłych dyskutował na temat książki „Przerwana Podróż” Ireny Matuszkiewicz. Tytułową podróż przerwał wypadek spowodowany przez parę nieodpowiedzialnych szaleńców, niwecząc jednocześnie plany, cele, marzenia poszkodowanych.  Dla Zofii i Michała był to kres wędrówki, a dla Antoniny i pozostałych niespodziewana przerwa w podróży trwała bardzo długo wymuszając nowe plany i cele, które stanowiły poważne wyzwanie nie tylko dla poszkodowanych, lecz także dla ich najbliższych.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi