Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

„Bolesne dorastanie.”

Majowe spotkanie DKK dla dorosłych poświęcone było książce Donny Tartt „Mały przyjaciel”. Autorka tej powieści była już znana niektórym Klubowiczkom z innych tytułów: „Tajemna historia”, „Szczygieł”, które podobały się im znacznie bardziej.

„Mały przyjaciel” nie zachwycił obecnych na spotkaniu. Część Pań nie przeczytała całości, inne przerwały lekturę już na wstępie, ponieważ uznały początkowe opisy za zbyt drastyczne. Zwróciły też uwagę na dłużyzny i fragmenty ich zdaniem zbyt rozbudowane. Poza tym Klubowiczki nie odnalazły w tej lekturze nic, z czym mogłyby się utożsamiać. Ich zdaniem realia amerykańskiego południa są zbyt obce, przedstawione problemy zbyt odległe. Nieliczne Panie zwróciły uwagę na bogate tło obyczajowe. Doceniły walory poznawcze książki, która na pewno wspaniale opisała różnice klasowe i rasowe tarcia.

Tomaszowskie Klubowiczki rozmawiały też na temat problemów obyczajowych i skomplikowanych relacji rodzinnych. Prowadząca spotkanie stwierdziła, że podstawowym tematem „Małego przyjaciela” jest dla niej przede wszystkim smutek i samotność głównej bohaterki Harriet. Jej zdaniem proces dojrzewania pokazany jest na kartach tej książki w sposób prawdziwy. Podobnie jak rzeczywistość widziana oczami dziecka. Nie zabrakło również zachwytów nad sposobem prowadzenia narracji czy kreacjami bohaterów powieściowych.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi