Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską

13 czerwca 2017 r. odbyło się w Bibliotece przy ul. Żubardzkiej spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską w ramach działalności DKK.
Barbara Kosmowska, autorka wielokrotnie nagradzanych powieści dla dorosłych, nastolatków i dzieci, spotkała się z młodzieżą gimnazjalną.
Dziewczęta i chłopcy zadawali wiele pytań autorce. Ciekawi byli jej debiutu literackiego, stylu pracy, poszukiwania tematów, sposobów tworzenia bohaterów powieściowych i decyzji autorki o ich losach. Wiele dowiedzieli się o współpracy Pani Basi (tak pisarka się przedstawiła) z wydawnictwami, ilustratorami, kolegami pisarzami i o roli nagród literackich.
Wśród publiczności znaleźli się młodzi ludzie próbujący swych sił w pisarstwie, dlatego prosili o rady. Autorka Buby i Pozłacanej rybki chętnie podzieliła się swymi doświadczeniami zdobytymi w pracach komisji jurorów w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowanym przez PG nr 2 w Słupsku. Streszczały się one do: bycia szczerym i opisywania znanego sobie świata, poddania swoich prób pisarskich konstruktywnej krytyce i udziału w konkursach literackich, ale niezrażaniu się tzw. porażkami.
Atmosfera spotkania nasycona była emanującymi z osoby Pani Barbary Kosmowskiej: ciepłem, humorem, pogodą ducha, tolerancją i empatią. Czyli tym, co przenika  jej powieści.
Wszyscy, ku swemu zadowoleniu, wynieśli ze spotkania ducha optymizmu, który mimo nieuniknionych bolesnych doświadczeń, zwycięża nie tylko w powieściach Barbary Kosmowskiej, ale w realnym życiu.

Spotkanie z ilustratorką Iwoną Całą

DKK zaprosił Panią Iwonę Całą, cenioną ilustratorkę książek dla dzieci i współpracownika fantastycznego „Świerszczyka”, na spotkanie z drugoklasistami.

DKK postanowił ukazać piękno książki od strony jej graficznego, ilustracyjnego wyglądu. I oczywiście poprzez tę najbardziej rzucająca się w oczy stronę książki zachęcić do czytania. Do czytania tekstu i ilustracji. Że ilustracje czyta się także i że są bardzo ważne, przekonali się uczestnicy warsztatów poprowadzonych przez Panią Iwonę Całą.

Dzięki czarodziejskim zabiegom Pani Iwony, które zastosowała, gdyż uwielbia wszystkich drugoklasistów, nasi goście puścili w ruch maszynę zwaną Wyobraźnią, dołączyli do niej wytrwałość oraz wysiłek  i stworzyli oryginalne ilustracje, które wszystkim się podobały.

Ilustracje pojawią się w klasowej Galerii i czekać będą, aż ich autorzy ułożą do nich ciekawe historie.

 

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi