Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Recenzja książki pt. :\"Jak przechodzić przez ulicę\" -E. Zybrzyckiej

Recenzja książki Elżbiety Zubrzyckiej pt.: „ Jak przechodzić przez ulicę ?” omawianej na DKK dla PM 13 dnia 14.09.10 w Filii nr 5.

Książka Elżbiety Zubrzyckiej pt.:”Jak przechodzić przez ulicę ?”należy do serii :”Bezpieczne Dziecko”.

Jest odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym i nieco starszych. Ta niezwykle kolorowa, bogato ilustrowana książeczka ma na celu przybliżyć najmłodszym zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się na ulicach miasta. Ma charakter edukacyjny, wskazuje właściwe i niewłaściwe sposoby postępowania podczas ruchu drogowego i podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy. Autorka stara się też pokazać jakie błędy najczęściej popełniają dzieci, jak również sami dorośli.

Dzieci dowiadują się co powinny zrobić gdy znajdą się na ulicy bez opieki osób dorosłych oraz czego im robić nie wolno. Książka nie tylko uczy zasad postępowania wśród dzieci, ale także pokazuje najczęstsze błędy popełniane dość często przez dorosłych. Porusza nawet problem alkoholu i prowadzenia pojazdów pod jego wpływem lub przechodzenia przez jezdnię przez osobę nietrzeźwą. Podstawową zasadą wynikającą z tej książki jest to, że każde dziecko powinno nie tylko znać zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, ale również wiedzieć, że zawsze musi umieć liczyć na siebie. Ukazuje dziecku, że jego świadomość i nabyte doświadczenie umożliwia mu bezpieczne dotarcie do celu samemu, jak i w towarzystwie opiekunów.

Katarzyna Kwiatkowska Moderator DKK przy MBP w Pabianicach FB nr 5

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi