Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Recenzja książki Patricka Suskinda "KONTRABASISTA i inne utwory"

Książka Patricka Suskinda zawiera obok debiutanckiego monodramu "Kontrabasista"- "Trzy historie ... i jedno rozważanie" oraz opowiadanie "Gołąb". Na "Trzy historie ..." skła-dają się "Obsesja głębi", "Walka" i "Testament mistrza Mussarda". Rozważanie nosi tytuł "Amnezja in litteris".       

W "Obsesji głębi" bohaterka nie potrafi poradzić sobie z krytyczną oceną jej rysun-ków. Jest zbyt słaba psychicznie i załamuje się zupełnie. W "Walce" został ukazany pojedy-nek szachowy siedemdziesięcioletniego championa, który zawsze wygrywa i młodego nie-znanego człowieka, który oglądającym wydaje się znakomitym graczem, zanim jeszcze zrobi pierwszy ruch. Przez cały czas trwania gry sympatia oglądających pojedynek w Ogrodzie Luksemburskim jest po stronie młodego gracza, który wykonuje ryzykowne ruchy niemogące zapewnić mu zwycięstwa. Z kolei w "Testamencie mistrza Mussarda" mamy zapis obsesji człowieka, który odkrywa, że : "Świat jest muszlą, która bezlitośnie się zamyka".

Rozważanie na temat zaniku pamięci literackiej prowadzi do smutnego wniosku- " ...po co czytać, po co czytać np. tę książkę, skoro wiem, że wkrótce nie pozostanie mi po niej nawet cień wspomnienia".

"Kontrabasista" ukazuje człowieka, który solidnie wykonuje swój zawód, gra w orkie-strze na kontrabasie, instrumencie niezbyt wygodnym, mało atrakcyjnym z wyglądu i mu-zycznie, a jednak bardzo potrzebnym. Muzyk , choć mówi o sobie: "Jestem rzemieślnikiem. Nie jestem żadnym muzykiem". , jest samotny, kocha się w śpiewaczce Sarze, której nie ma odwagi powiedzieć o swych uczuciach.

"Gołąb" to historia Jonathana Noela, który jest strażnikiem w banku, mieszka w nie-wielkim pokoju, unika ludzi i czuje się szczęśliwy, gdy każdy dzień jest taki sam. "Nie lubił bowiem wydarzeń, a już takich, które zakłócały zewnętrzny porządek życia wprost nienawi-dził".

Widać więc, że bohaterowie Suskinda to ludzie samotni, wyobcowani, nieumiejący sobie radzić ze światem, który ich otacza, zamykający się przed nimi w swoich pokojach. Ich życie jest uporządkowane, czasem wręcz zautomatyzowane. Gdy jego codzienny rytm zosta-nie zakłócony, np. przez gołębia, może to spowodować katastrofę.

Autor bardzo wiarygodnie ukazał frustracje, pasje i odmienność swoich bohaterów. Czytelnik przygląda się im, darzy sympatią i współczuje. Stara się zrozumieć ich rozterki. Pomaga mu w tym niewątpliwie kunszt pisarza, który wykazuje się doskonałą znajomością zasad gry w szachy, gry na kontrabasie, specyfiki tego instrumentu, życia kompozytorów, utworów muzycznych.

Ci, którzy zachwycili się "Pachnidłem", powinni koniecznie sięgnąć po "KONTRA-BASISTĘ i inne utwory". Dla tych, którzy jeszcze nie znają twórczości Patricka Suskinda, jest to również książka godna polecenia.

Wiesława Kruszek
Uczestnik DKK przy PBP w Sieradzu

Recenzja "Kontrabasisty" Patricka Suskinda

"Kontrabasista" to gorzka, ironiczna opowieść o samotnym czlowieku, który nie potrafi pogodzić się myślą grania "ostatnich skrzypiec" nie tylko w orkiestrze, ale również w życiu. To również monolog o rozpaczliwej samotności, którą bohater stara się wypełniać muzyką. Większość czasu spędza sam w domu, razem z kontrabasem, który w cieniu pokoju wygląda jak " stra, gruba baba". To właśnie ten instrument bohater obwinia o wszystkie niepowodzenia w swoim życiu. Przez niego jest niedocenianym artystą, nie wyszło mu życie prywatne i erotyczne. Ciekawa w tej opowieści jest zależność między bohaterem a instrumentem. Z jednej strony wiecznie narzeka na swój niepraktyczny, wielki mebel, z drugiej strony widać w nim pasję, jaką do niego żywi. Próbuje za wszelką cenę wmówić sobie i swoim słuchaczom, że jest inaczej "Każdy muzyk przyzna od razu, że orkiestra w każdej chwili może obejść się bez dyrygenta, ale nigdy bez kontrabasu (...)Można nawet powiedzieć, że orkiestra z samej
definicji zaczyna się tam gdzie kontrabas". Niestety to nie pomaga dowartościować się muzykowi, nie potrafi wyjść poza swoje obsesje, a jego życie uczuciowe koncentruje się na kontrabasie - bohater darzy go ambiwalentnym uczuciem, jak to często bywa w  miłości. Mimo goryczy historia pełna jest błyskotliwego humoru i zawiera niezwykle trafne refleksje.Warto przeczytać!

Marianna Jurek
Opiekun  przy BP w Łasku-Klub dla dorosłych

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi