Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Dyskusja o książkach w Filii nr 61/62 BMwŁ

Kolejne już lipcowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 61/62 Biblioteki Miejskiej w Łodzi
przy ul. Tatrzańskiej 63 odbyło się w wersji internetowej. Wspólnie dyskutowaliśmy nad takimi książkami jak
„My mieliśmy szczęście” Georgii Hunter, „Portfolio ocalonych artystów” Julie Orringer, czy "www.1939.com.pl" Marcina Ciszewskiego. Kolejne spotkanie zostało ustalone na sierpień.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi