Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkanie z Reymontem w tle

Spotkanie z Reymontem w tle, jakie miało miejsce 30 maja 2017 r w Skansenie w Maurzycach, było wydarzeniem niecodziennym.  Chcąc podzielić się radością, iż od pół roku przy Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny działa Dyskusyjny Klub Książki oraz podkreślić,  że rok 2017 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Łódzkiego Rokiem Reymonta w województwie łódzkim w związku ze 150. rocznicą urodzin Pisarza, Biblioteka zorganizowała zlot ludzi książki, członków DKK i przyjaciół Biblioteki. Celem naszego spotkania była integracja środowiska - wymiana poglądów i rozmowy nie tylko o książkach - w miłej atmosferze oraz księżackich klimatach.

Głównym punktem w programie była prezentacja pt.:”Moje reymontiana” Zbigniewa Stania, właściciela Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych z Lipiec Reymontowskich. Pan Zbigniew jest pasjonatem i kolekcjonerem wydań powieści „Chłopi” Władysława St. Reymonta. W swoim zbiorze ma ponad sto-kilkadziesiąt wydań „Chłopów” , w tym pierwsze wydania polskie, amerykańskie, angielskie, włoskie, hiszpańskie, czeskie i inne oraz przedwojenne opracowania i artykuły w prasie o tym wspaniałym dziele. Posiada również wpisy do kronik i autografy aktorów odtwarzających role w filmie „Chłopi” z 1973 r.  Nasz gość zaprezentował nam kilkanaście wydań powieści jakie udało mu się przywieźć ze sobą.

Drugi punkt programu należał do kolejnego gościa Pana Dariusza Kawy, przedstawiciela Instytutu Książki, a zarazem ogólnopolskiego koordynatora DKK. Pan Dariusz przybliżył nam obecny stan klubów w Polsce, oraz charakter ich działań,  pogratulował wszystkim członkom klubów za ich zaangażowanie i inicjatywę. 

Księżacki poczęstunek jaki przygotowała Biblioteka wraz z członkami DKK Zduny, był uzupełnieniem spotkania integrującego klubowiczów z dwóch województw łódzkiego i mazowieckiego:  DKK Bolimów, DKK Zduny, DKK Rybno, DKK Łowicz.

Śmiało możemy powiedzieć : To był udany ZLOT LUDZI KSIĄŻKI!!!!

             

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi