Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Dyskusja o książce Beaty Pawlikowskiej "Blondynka wśród łowców tęczy"

5 maja  2011 roku 16 osób, które przybyły, aby porozmawiać o książce Beaty Pawlikowskiej zasiadło w kawiarni Poleskiego Ośrodka Sztuki. Jednym książka się podobała, innym mniej, ale większość była z lektury zadowolona. Jedna z klubowiczek podsumowała dyskusję: “Jeśli w książce jest choć jedno zdanie, które warto zapamiętać, to należało ją przeczytać”. Uczestnicy spotkania znaleźli kilka takich zdań.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi