Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Dyktando 2018

Dyktando  DKK w Strzelcach Wielkich

 

Autorką  tegorocznego dyktanda  była Pani Wiesława Kruszek – polonistka z wieloletnim

doświadczeniem pedagogicznym , klubowiczka  sieradzkiego DKK ,recenzentka omawianych książek.

 Pisanie dyktanda potraktowaliśmy na wesoło jako miła pouczająca rozrywka.

Klubowiczki tekst dyktanda uznali za bardzo łatwy.

Dziękujemy i pozdrawiamy organizatorów.

                                           

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi