Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

"Azyl" na styczniowym spotkaniu DKK przy MBP w Piotrkowie Trybunalskim

Izabela Sowa
„Azyl”
18.01.2023 r
Na spotkaniu było 10 osób
Wydawało by się , że będzie to proza łatwa i przyjemna. I – zaskoczenie.
Chaotycznie napisana z brakiem pogłębienia psychologicznego bohaterów
opowieści wywołała jednak burzliwą dyskusję. Zastanawialiśmy się nad czasem
w którym dzieje się akcja, czym może być oderwanie się od codzienności. Czego
trzeba aby zyskać realne spojrzenie na teraźniejszość. Jak długo przeżyte
traumy moją wpływ na losy ludzi. Choć braki drażniły uznaliśmy , że mimo
wszystko warto było przeczytać ‘Azyl”
Róża Lesińska
Moderator DKK przy MBP w Piotrkowie Trybunalskim

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

Deklaracja dostępności

2011 WiMBP w Łodzi