Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Relacja z piątej edycji dyktanda - DKK działajacy przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu

1 listopada 2019 r. odbyła się piąta edycja dyktanda dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki z terenu województwa łódzkiego.

Pomysłodawcą i inicjatorem akcji jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi. Tekst dyktanda przygotowała polonistka Wiesława Kruszek z sieradzkiego DKK. Znalazły w nim odwołania do "Ziemi obiecanej" W. S. Reymonta i przypadającej w tym roku setnej rocznicy powstania województwa łódzkiego. Uczestnicy dyktanda obawiali się wyrazów z ż, rz, ó, u, ch, h. Nikt nie miał jednak problemów z poprawnym zapisem słów: chyżo, żakiet, wysłużony, rozbiórka. Wątpliwości pojawiły się przy pisowni określeń: czteroipółletni, świeżo parzona.

Dyktando sprowokowało nas do długiej rozmowy na temat zasad polskiej ortografii i interpunkcji.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi