Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Relacja ze spotkania opiekunów DKK w woj. łódzkim

11 kwietnia 2007 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne opiekunów Dyskusyjnych Klubów Książkowych, które rozpoczęły bądź rozpoczną swoją działalność na terenie naszego województwa. W spotkaniu wzięło udział 17 bibliotekarzy chętnych promować dobrą książkę i literaturę w swoim środowisku.
 
  Spotkanie opiekunów DKK       

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zasadach przyznania dotacji, organizacji klubów, zakupie i dostarczeniu książek dla DKK oraz o spotkaniach autorskich planowanych w bibliotekach, w których działają kluby.

Opiekunowie klubów przyznali, że inicjatywa Instytutu Książki była "strzałem w dziesiątkę", wymienili pogląd jak ważna w dzisiejszych czasach jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedstawili swoje propozycje przeprowadzenia spotkań.

 

Najwięcej czasu podczas zebrania poświęcono na wymianę doświadczeń, szczególnie ważna była wymiana poglądów opiekunów, u których spotkania "Klubowiczów" już się odbyły.

 
Opiekunowie DKK wyrazili duże zainteresowanie możliwością zorganizowania szkolenia z udziałem moderatora z British Council, w których takie kluby istnieją.

Kolejne spotkania i ich terminy będą ustalane w miarę potrzeb. Wszelkie pytania, problemy i spostrzeżenia pojawiające się w trakcie trwania projektu, które będą zgłaszane pocztą elektroniczną i telefonicznie posłużą jako wartościowa baza dla dalszych dyskusji na temat funkcjonowania DKK.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi