Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Harmonogram spotkań autorskich - kwiecień 2018

Dyskusyjne Kluby Książki
działające na terenie Łodzi i województwa łódzkiego
zapraszają w kwietniu na spotkania autorskie z:

Dariuszem Rekoszem

23 kwietnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lutomiersku o godzinie 10.00, spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki ul. Jana Pawła 13.
23 kwietnia 2018 roku w Bibliotece Miejskiej w Łodzi FB nr 33 o godzinie 12.00, spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki ul. Ossowskiego 4
24 kwietnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni FB w Stróży o godzinie 9.00, spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki Stróża 41.
24 kwietnia 2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn o godzinie 11.00, spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki ul. Piłsudskiego 19
25 kwietnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osjakowie o godzinie 11.00, spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki ul. Częstochowska 22.

Eliza Piotrowską

27 kwietnia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach FB nr 1 o godzinie 8.15, spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki ul. Reymonta 23.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi