Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkania autorskie z Jackiem Cyganem

 

Dyskusyjne Kluby Książki działające na terenie
Łodzi i województwa łódzkiego
zapraszają
na spotkania autorskie
z
Jackiem Cyganem

 

i rozmowę o książce

Przeznaczenie, traf, przypadek

 

spotkania odbędą się

10 października 2016 roku
w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie ,
spotkanie odbędzie się w czytelni Filii Bibliotecznej nr 7
ul. Napierskiego 4 o godzinie 16.30

Jacek Cygan przyjedzie do Łodzi na zaproszenie Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy Filiach Bibliotecznych nr 3, nr 7, nr 9, nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie

 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach,
spotkanie odbędzie się w Galerii Ex Libris
ul. św. Jana 10 o godz. 19.00

Jacek Cygan przyjedzie do Pabianic na zaproszenie Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach oraz Filiach nr 2 i nr 4

Wstęp wolny

Zapraszamy

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi