Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkania autorskie z Hanną Kowalewską

Dyskusyjne Kluby Książki  województwa łódzkiego zapraszają  na spotkania autorskie z Hanną Kowalewską poetką, powieściopisarką, autorką opowiadań, dramatów, słuchowisk i scenariuszy.

Debiutowała wierszami w Okolicach w 1985 roku pod pseudonimem Anna Lewska. Po studiach filologicznych na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończyła Studium Scenariuszowe przy PWSFTViT w Łodzi. Publikowała m. in. na łamach Poezji, Czasu Kultury, Twórczości, Polityki, Magazynu Literackiego oraz Nowych Książek.

Za powieść "Tego lata, w Zawrociu" zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Wydawnictwa Zysk i S-ka oraz Świata Książki na polską powieść roku 1997. Książka została przetłumaczona na język niemiecki i włoski.
Zdjęcie Autorki: Agnieszka Herman. (źródło)

Spotkania  odbędą się:

3 października  2011 roku w:

  • Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Sieradzu FB nr 1 o godz. 16:00, spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki, ul. A. Mickiewicza 6
  • Bibliotece Publicznej w Łasku o godz. 19:00, spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki, ul. 9 Maja 6

4 października 2011 roku w:

  • Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi  o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Biblioteki, ul. Gdańska 100/102 (II piętro)

Serdecznie zapraszamy.

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi