Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

  

W promocję spotkań DKK przy MBP w Łódź Polesie FB 15 prężnie włączył się Poleski Ośrodek Sztuki.

więcej:

 

 

 

Spotkanie organizacyjne

Na pierwszym spotkaniu pojawiło się 21 osób. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są podstawy i zasady działania Dyskusyjnych Klubów Książki. Zapoznali się z listą lektur proponowanych do przeczytania i omówienia. Pierwszą książką wybraną na marcowe spotkanie zostało dzieło Jerzego Pilcha "Moje pierwsze samobójstwo".

Małgorzata Skwarek-Gałęska
Moderator DKK przy MBP Łódź-Polesie FB nr 15

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi