Wyszukiwanie:

Logowanie:

Realizatorzy:

Spotkania online

Spotkanie dostępne pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=3f6PaMV9l-c&t

 

Spotkanie dostępne pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=5BHXigxByrQ

Statystyki działalności

Wykaz zakupionych ksiażek

Jak założyć lub dołączyć?

KONTAKT

Kinga Siekierska

Koordynator wojewódzki DKK
Działu Metodyki Analiz i Szkoleń
WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

tel. 42 663 03 53

2011 WiMBP w Łodzi